درباره ما
تم هاي جشن تولد كاري فراتر از برنامه ريزي يك جشن تولد هستند. انتخاب يك تم مي تواند دكوراسيون، بازي و حتي غذارا براي جمع كردن مهمانان به دورهم به مراتب آسانتركند. ما با خلق تمهاي بسيار از پرنسسها گرفته تا هرشخصيت كارتوني كه دوست داشته باشيد سرزمين عجايبي را براي شما و فرزندانتان تدارك مي بينيم. هر تم، خوراكي، بازي وايده هاي خاص خود را دارد. بنابر اين فقط كافيست جشني متفاوت با جشنهايي كه تا به حال تجربه كرده ايد، داشته باشيد. شما با انتخاب يک تم جشن تولد، كودك خود را نيز درگيرحال وهواي جشن مي كنيد. وقتي تم تولدي را به او پيشنهاد مي كنيد دراو تصوري از يك پرنسس يا يك فوتباليست يا شخصيت مورد علاقه اش ايجاد مي كنيد. شك نكنيد كه اولين چيزي كه به نظرش مي رسد اينست كه شما بهترين پدر ومادر دنيا هستيد. ما در كنار تمهاي تولد براي آسايش شما عزيزان تمهاي مراسم مذهبي را نيز مهيا كرده ايم.